trò chơi Fixico online

trò chơi Fixico

Fixico (Fixico):

Tám năm cam cô gái Fixico Simca thạo trong nghệ thuật, và lần này mang về nhà một xylophone thực. Cô ấy muốn thử nó trong hành động, và mời cha mẹ Papusu và Masa, tham gia cùng họ. Tuy nhiên, cha mẹ không có đủ tai cho âm nhạc để lặp lại các âm thanh cô cho thấy chúng. Mục tiêu của bạn - để giúp cha mẹ đối phó với nhiệm vụ Simcoe. Nghe những âm thanh đó xuất bản giải trí mới Simcoe và nhắc lại lời cô, nhấn nút mong muốn trên bảng điều khiển.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa