trò chơi Giáo sư túi xách online

trò chơi Professor Purse

Giáo sư túi xách (Professor Purse):

Bạn có nghĩ rằng tất cả các giáo sư người làm việc trong tất cả các loại của các trường đại học là những người rất xa từ phong cách, và tất cả điều này, hoặc có lẽ họ thực sự biết làm thế nào để ăn mặc đẹp, và những gì nhiều hơn, thậm chí có những thứ ban đầu? Bạn nói rằng có, như chúng ta nói, những gì chúng ta biết chắc chắn - có! Hôm nay bạn cần phải cố gắng càng nhanh càng tốt để xây dựng cho thực phụ nữ thông minh túi xách thời trang của chúng tôi. Lúc xử lý của bạn sẽ có rất nhiều định dạng, một loạt các túi xách và nhiều hơn nữa, thậm chí các loại vải khác nhau và màu sắc để trang trí. Hãy cố gắng làm một cái gì đó thực sự quan tâm đáng giá, và cho tất cả mọi người đã nhìn thấy nó trên diễn đàn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa