trò chơi Lego: Clan Đền Lions online

trò chơi Lego: Clan Temple Lions

Lego: Clan Đền Lions (Lego: Clan Temple Lions):

Các Legoland là không dễ dàng như vậy, vì nó được nhìn thấy ở cái nhìn đầu tiên và bây giờ bạn phải chiến đấu trên các sông lớn của Lego. Bạn bảo vệ bờ biển bên trái, mà thuộc về những người bạn từ các cuộc tấn công của kẻ thù đã tuyên chiến với bạn đằng sau hậu trường. Vâng, không tushuytes phản ánh và chuẩn bị tấn công. Pháo tự động nhất gắn trên xe của bạn sẽ giúp bạn chống lại các thế lực thù địch. Tích luỹ kỹ năng hữu ích và không quên sử dụng chúng trong trường hợp của một cuộc tấn công lớn trong các trò chơi cho trẻ em trai Lego: Clan Đền Lions.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa