trò chơi Lego: The Avengers online

trò chơi Lego: The Avengers

Lego: The Avengers (Lego: The Avengers):

Cuộc xâm lược của Legoland hitter đầy từ Avengers của ông bị phá hủy ngay lập tức! Tại lego cùng - anh hùng Thor bay qua thành phố và thấy không được phối hợp với anh lạ lùng kẻ thù. Nếu đột nhiên trò chơi Lego: The Avengers bạn tìm thấy người ngoài hành tinh, ngăn chặn cuộc xâm lược bằng cách bắn chúng từ súng máy hạng nặng của máy bay phản lực của bạn. Tack giữa không khí tàu không gian của kẻ thù của bạn, do đó họ không thể để máy bay của bạn thành một bổ nhào dốc và lửa không phá hủy bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa