trò chơi Strikeforce Kitty 3 - Last Stand online

trò chơi StrikeForce Kitty 3 - Last Stand

Strikeforce Kitty 3 - Last Stand (StrikeForce Kitty 3 - Last Stand):

Con đực của quân đội Quốc phòng đứng bảo vệ, họ được lệnh ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập và ngăn chặn kẻ thù để vượt qua để bên trong. Trong trận đấu cho mỗi kẻ thù đã chết, bạn sẽ nhận được thêm mà bạn sẽ có thể cải thiện một trong sáu con dấu. Hãy cẩn thận, và mỗi con mèo đã cứu khỏi sự hủy diệt. Mỗi phút trên chiến trường sẽ xuất hiện xe cứu thương. Bắt đầu!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa