trò chơi Kết hợp! Dino robot. Tyrannosaurus Solider online

trò chơi Combine! Dino robot. Tyrannosaurus Solider

Kết hợp! Dino robot. Tyrannosaurus Solider (Combine! Dino robot. Tyrannosaurus Solider):

Các nhà khoa học đã quyết định không để ngăn chặn việc tạo ra một loại khủng long robot, và tạo ra một đội quân toàn bộ khủng long. Tất cả các thành phần được làm bằng một con robot khổng lồ, bạn chỉ cần đặt chúng lại với nhau và làm một số xét nghiệm đó hoàn toàn rơi trên vai của bạn. Trong chế độ tăng tốc khủng long thu thập tất cả các kẻ thù để tạo ra các mô hình tương tự!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa