trò chơi Xe Wheely. Phần 4: Time Travel online

trò chơi Wheely car. Part 4: Time Travel

Xe Wheely. Phần 4: Time Travel (Wheely car. Part 4: Time Travel):

Willie The Kid biết được rằng trong quý của mình xảy ra những điều khá ác và ông phải chấm dứt. Một người nào đó xung quanh thành phố đặt phục kích nguy hiểm cho xe ô tô và họ được rất nhiều bị ảnh hưởng bởi điều này. Giúp Willy nay vượt qua rất nhiều khu vực nguy hiểm và cố gắng sửa chữa kịp thời nhân vật chính của bạn. Hãy cẩn thận và thận trọng, nó là vô cùng quan trọng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa