trò chơi Zombo Buster Rising online

trò chơi Zombo Buster Rising

Zombo Buster Rising (Zombo Buster Rising):

Trong trò chơi này, bạn sẽ có thể hiểu những gì một thây ma, và bạn có thể thử để ngăn chặn chúng. Nếu bạn đang đi để bắn và tất cả các bức ảnh của bạn là chính xác, sau đó bạn và bạn có thể nói rằng tất cả mọi thứ trở nên tốt và bạn hoàn thành sứ mệnh của mình không có vấn đề gì. Vì vậy, hãy tự tin, và đó sẽ là những thử nghiệm tốt nhất cho mình về chăm sóc và tư duy logic khi quyết định ai để bắn hơn và một người nào đó sau này.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa