trò chơi Transmorpher 3 online

trò chơi Transmorpher 3: Ancient Alien

Transmorpher 3 (Transmorpher 3: Ancient Alien):

Đó là thời gian để đi du lịch và hôm nay chúng tôi đi vào hang ổ của những người nước ngoài. Có rất nhiều quái vật, nhưng con quái vật tuyệt vời sẽ giúp bạn có được. Khả năng hấp thụ quái vật khác có thể giúp anh ta tiếp cận ngay cả những nơi xa xôi nhất và bám víu vào bất kỳ của các mặt hàng, hoặc di chuyển các khối đá nặng của sự thật. Ghi mỗi con quái vật và ăn đầu thai!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa