trò chơi Bờ biển tấn công online

trò chơi Coast Attack

Bờ biển tấn công (Coast Attack):

Cùng với việc vận chuyển hàng hóa trên tàu suýt đâm binh lính quân đội từ quân đội đối phương. Họ phải đi kèm với hàng hóa của mình - vũ khí. Bí ẩn tải cùng với quân đội tiếp xúc. Nó vẫn chỉ là để tiêu diệt những người lính đang cố gắng để rời cảng, để lại tải của mình.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa