trò chơi POW Undead online

trò chơi POW Undead

POW Undead (POW Undead):

Giúp thoát tù nhân từ trại, nhiệm vụ gần như không thể, bởi vì sẽ phải chống lại tất cả các máy bay chiến đấu người đã cố gắng để giam giữ những kẻ chạy trốn, và sẽ có rất nhiều và họ sẽ không tấn công một. Trò chơi cho hai.