trò chơi Movers tiền 2 online

trò chơi Money Movers 2

Movers tiền 2 (Money Movers 2):

Để những kẻ cướp óc đã có thể nhận ra các cơ sở nơi họ sẽ được cung cấp, họ cần một điều phối viên, những người sẽ chỉ đạo chuyển động của họ trên sân khấu. Bắt đầu bài tập này, kích hoạt các cơ chế khác nhau mà có thể mở cánh cửa bị khóa và những cánh cửa sẽ dần dần trở nên nhiều hơn và nhiều hơn nữa.