trò chơi Vex 3 online

trò chơi Vex 3

Vex 3 (Vex 3):

Vex không biết làm thế nào khác để đạt được kết quả mong muốn. Ông tình nguyện tham gia điều nguy hiểm nhất trong cuộc đời của các kiểm tra, dưới cái tên - Kinh nghiệm của cái chết, bởi vì trong mê cung, trong đó ông sẽ là ngày hôm nay, bạn có thể đánh mất cuộc sống của bạn trong một giây. Bạn phải đóng góp để đảm bảo rằng điều này đã không xảy ra. Hãy Vex cơ thể và rút ra nó thông qua tất cả những khó khăn và thách thức trong từng mức độ. Nhìn vào cả hai và giành chiến thắng trong trò chơi!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa