trò chơi Vò nát online

trò chơi Crumpled

Vò nát (Crumpled):

Anh hùng của chúng tôi tìm thấy chính mình trong mê cung khác nhau mà vẽ một giấy rất nhàu nát, nhưng điều đó không ngăn cản anh, anh đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì! Ở đây bạn sẽ leo lên để nhảy và thậm chí leo lên gờ tường rất cao! Tuy nhiên, có rất ít trợ giúp mà có thể được sử dụng trong các khu vực khó khăn nhất của khá, nó có thể tiết kiệm cuộc sống của các anh hùng, đừng quên rằng cũng cần phải đạt được kết thúc của cả hai người!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa