trò chơi Submarine SpongeBob online

trò chơi SpongeBob's Bumper Subs

Submarine SpongeBob (SpongeBob's Bumper Subs):

Cảm thấy giống như một đội trưởng, Bắn hạ nhiều như tàu ngầm. Nhưng hãy cẩn thận, bởi vì loài sứa và cá voi là rất nguy hiểm.