trò chơi SpongeBob's Bumper Subs

Submarine SpongeBob (SpongeBob's Bumper Subs):

Cảm thấy giống như một đội trưởng, Bắn hạ nhiều như tàu ngầm. Nhưng hãy cẩn thận, bởi vì loài sứa và cá voi là rất nguy hiểm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa