trò chơi Cars 2 online

trò chơi C.H.R.O.M.E. Missions

Cars 2 (C.H.R.O.M.E. Missions):

Mchis trên đường đô thị và rất nguy hiểm, để chống lại các đối thủ của mình và đạt được mục tiêu đầu tiên! Cẩn thận thăm những trở ngại khác nhau mà có thể cướp bạn của cuộc đời của chiếc xe. Chỉ cần cố gắng để chọn lên các ô vuông với cuộc sống mà bạn có thể khôi phục lại mất trong một cuộc chiến với các đối thủ của bạn. Makvin rất nhanh xe và chạy nó cứng, ngay lập tức đặt mông bởi một động cơ turbo mạnh mẽ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa