trò chơi 3 Pandas tại Nhật Bản online

trò chơi 3 Pandas in Japan

3 Pandas tại Nhật Bản (3 Pandas in Japan):

Đố vui mà bạn cần để giúp vượt qua ba con gấu trúc vào phía đối diện của màn hình. Đôi khi nó là đủ chỉ để gửi một nhóm các con gấu trúc đến mức mong muốn, và đôi khi thực hiện một loạt các nhiệm vụ để dọn đường cho mục tiêu của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa