trò chơi Spongebob Trong Halloween online

trò chơi Spongebob In Halloween

Spongebob Trong Halloween (Spongebob In Halloween):

Một lần nữa, SpongeBob vẫn không ngồi yên. Ở đây nó chỉ đơn giản là kéo vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhất. Hôm nay, ông là trong một cổng thông tin đặc biệt, trong đó di chuyển anh hùng của chúng ta trong một thế giới huyền diệu. Nó không phải tất cả các anh vui mừng, vì vậy ông cố gắng để tìm một con đường trở lại một cách nhanh chóng. Trợ giúp anh ta đối phó với nhiệm vụ này, thu thập các đối tượng khác nhau và di chuyển từ một cấp độ khác.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa