trò chơi The Penguins của Madagascar 6Diff online

trò chơi The Penguins of Madagascar 6Diff

The Penguins của Madagascar 6Diff (The Penguins of Madagascar 6Diff):

Thường Penguins của Madagascar không muốn hỏi để được giúp đỡ, bởi vì họ là những chàng trai rất mát những người có thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ siêu chỉ dựa vào nhau. Tuy nhiên, tình trạng này là rất quan trọng như vậy mà không giúp đỡ của bạn, nó không thể đối phó. Nhiệm vụ của bạn là làm thế nào để nhìn vào hai hình ảnh, trong đó mô tả chim cánh cụt, và sau đó tìm thấy tất cả năm khác biệt. Các trò chơi là đơn giản. Chuyển tiếp!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa