trò chơi Revenge A của Koopa 2 online

trò chơi A Koopa's Revenge 2

Revenge A của Koopa 2 (A Koopa's Revenge 2):

Trong trò chơi này, đó là rất tương tự như các trò chơi trong các nguyên tắc Mario vẫn giữ nguyên, chỉ có các nhân vật chính cơ bản đảo ngược. Nói chung, các trò chơi là khá tích cực và chỉ gây ra một nụ cười và hài hước. Vào lúc bắt đầu của trò chơi đã được đào tạo và nhớ chính, mà sẽ được quản lý. Và quan trọng nhất, thu thập tiền xu và tìm thấy kho tàng của nấm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa