trò chơi Tiểu My Pony 6 Diff online

trò chơi My Little Pony 6 Diff

Tiểu My Pony 6 Diff (My Little Pony 6 Diff):

Công ty Cheerful lắp ráp trong chuyến bay khinh khí cầu. Và nhiệm vụ của bạn là để tìm sự khác biệt giữa hai dường như giống hệt nhau, hình ảnh. Để biểu thị sự khác nhau, sử dụng con trỏ điều khiển bởi một con chuột máy tính. Dưới đây, xem giờ, số lượng cuộc sống có sẵn và các thông tin khác. Nếu cần thiết, sử dụng các gợi ý. Cuối cùng, có cơ hội để đặt các kết quả của họ trong các mạng xã hội bằng cách sử dụng các nút dịch vụ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa