trò chơi New Ninja Trận 2 online

trò chơi New Ninja Battle 2

New Ninja Trận 2 (New Ninja Battle 2):

Bắt tay vào một cuộc phiêu lưu ảo, như một thanh kiếm ninja đen trong tay. Trong giai đoạn đầu, sẽ có dấu hiệu, với các hoạt động. Như vậy, bạn sẽ được đào tạo một cách nhanh chóng. Các vấn đề chính để vượt qua những trở ngại sử dụng nhảy, và tiêu diệt các nhân vật đối phương, kỹ thuật đặc biệt. Top, xem số lượng cuộc sống và mức độ hiện hành. Cố gắng để đến giai đoạn cuối cùng, không hề hấn gì.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa