trò chơi Cô bé Lọ Lem nhà trang điểm online

trò chơi Cinderella house makeover

Cô bé Lọ Lem nhà trang điểm (Cinderella house makeover):

Hôm nay bạn sẽ đóng vai trò của một cuties đẹp, mà luôn luôn là rất bận rộn, và họ có thời gian để làm tất cả những việc tẻ nhạt đi đến bóng! Trong nhiệm vụ của bạn bao gồm: làm sạch phòng, cộng tất cả những điều cần ném rác, làm sạch sàn nhà và lau bụi, cũng như sửa chữa! Nó không phải như vậy dễ dàng như nó có vẻ rất mới bắt đầu, nhưng bạn sẽ đối phó với tất cả các công việc nhà và bạn sẽ nhận được trái bóng!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa