trò chơi Patrick Lưu SpongeBob online

trò chơi Patrick Save SpongeBob

Patrick Lưu SpongeBob (Patrick Save SpongeBob):

Sponge Bob luôn được vào câu chuyện và chỉ có bạn bè có thể giúp anh ta. Di chuyển Patrick và bạn gái của mình để có được các tế bào trong đó mòn mỏi Bob. Trên đường đi để thu thập các phím, hoặc các tế bào không mở.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa