trò chơi Bay đi online

trò chơi Fly away

Bay đi (Fly away):

Đôi khi bạn muốn có một con chim, gà trên bầu trời xanh, nhắm mắt lại và đầu hàng với dòng chảy của gió để bay ở đâu đó không có phương hướng rõ ràng. Đó là ý tưởng này và bây giờ đã có nhân vật chính của chúng ta. Trong khía cạnh này, ông đã rất may mắn, bởi vì ông phi công, và ông có máy bay riêng của mình. Tuy nhiên, con mắt trong tình huống này, tốt hơn là không để đóng, vì cách anh thường tìm thấy các máy bay khác.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa