trò chơi Dễ thương chuột đồng online

trò chơi Sweet Humster

Dễ thương chuột đồng (Sweet Humster):

Trò chơi này là chuột đồng. Bạn có thích những con vật nhỏ dễ thương? Hamsters sống trong một ngôi nhà đẹp. Ở cấp độ đầu tiên, bạn có để chăm sóc một con chuột. Bạn có thể chọn các hamster và đặt nó nơi bạn muốn nó được. Nuôi sống anh ta, cho anh ta chạy xung quanh trong bánh xe để có được một bài tập mới và giữ sức khỏe. Đặc biệt chú ý đến răng của nó: nếu họ phát triển quá dài, nó sẽ thoát khỏi! Trò chơi này có nhiều cấp độ. Ở mọi cấp độ, bạn sẽ có được một con chuột nhiều hơn để chăm sóc nó.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa