trò chơi ComicStarsFighting v3.3 online

trò chơi Comic Stars Fighting 3.3

ComicStarsFighting v3.3 (Comic Stars Fighting 3.3):

Bạn có bao giờ cảm thấy như một người anh hùng của anime nổi tiếng? Sau đó trò chơi này là một trò chơi - điều này là chính xác những gì bạn cần! Lựa chọn rất lớn của các nhân vật có rất độc đáo cho mỗi cách riêng biệt, hệ thống kỹ năng. Bạn có thể chơi như một, và với nhau. Có một câu chuyện. Đừng vội vàng để nhập ngay vào trận chiến, và học kiểm soát, bởi vì có quần chúng kết hợp! Những gì? Tìm ra cho chính mình, chúc may mắn!