trò chơi Khai thác nhàn rỗi Co online

trò chơi Idle Mining Co

Khai thác nhàn rỗi Co (Idle Mining Co):

Tại khu vực miền núi được tìm thấy trong một số mỏ mà nên là đủ vàng. Thuê nhân công trình hầm mỏ để khai thác. Trong phạm vi mà vàng trong kho bạc, bạn có thể mua một loạt các cải tiến cho khai thác hiệu quả hơn. Mua lại mỏ vẫn sau mỗi sẽ đắt hơn. Thực hiện theo tiến độ sản xuất và trở thành một ông trùm vàng thật.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa