trò chơi Khoa luyện kim online

trò chơi Alchemy

Khoa luyện kim (Alchemy):

Hôm nay bạn sẽ ghé thăm nơi Potions bài học để tạo ra các thuốc chính hãng nhất, bạn cần phải nhận được tất cả các thành phần với nó, và để làm như vậy sẽ không dễ dàng! Di chuyển bình với chất lỏng màu, để họ biến mất khỏi sân, và trên đó, thay vì chúng xuất hiện thành phần, tiêu diệt các thành phần với nhau và nhận được những cái mới! Chúc may mắn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa