trò chơi Hollywood cắt tóc sao online

trò chơi Hollywood star haircuts

Hollywood cắt tóc sao (Hollywood star haircuts):

Bạn muốn đi như một thợ làm tóc và cung cấp cho cô gái niềm vui? Sau đó vội vã để cài đặt trò chơi này và nhận được để thiết kế một kiểu tóc hay tóc. Nhưng hãy nhớ, có mái tóc rất nghịch ngợm và tóc tai rối bù đó là khó khăn để chiến đấu và bạn phải cố gắng bất kỳ một phương tiện. Đưa nó vào tay của các công cụ phù hợp.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa