trò chơi Tới Ninja: Ninja Mã online

trò chơi Ninjago: Ninja code

Tới Ninja: Ninja Mã (Ninjago: Ninja code):

Ninja với đồng trung thành của ông gửi đi trên một hành trình dài để ngăn chặn một kẻ thù mới. Trước khi bạn chọn một nhân vật, mỗi người có kỹ năng đặc biệt riêng của nó, vì vậy suy nghĩ cẩn thận những gì bạn muốn chơi. Xác định xem tất cả các tham số có thể được cải thiện, những người không được - để mở khóa các cấp độ tiếp theo. Tại tất cả các cấp, thu thập các yếu tố phát sáng, họ sẽ thêm điểm cho sự cải tiến mà xảy ra. Cẩn thận nhảy qua vách đá và nhanh chóng để đối phó với kẻ thù.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa