trò chơi Đông lạnh. Thiết kế kiểu tóc online

trò chơi Frozen Hair Salon

Đông lạnh. Thiết kế kiểu tóc (Frozen Hair Salon):

Elsa nổi bật trong số các nhân vật Disney khác, không chỉ có khả năng sử dụng phép thuật, nhưng cũng kiểu tóc của mình. Trong trò chơi này bạn tìm hiểu làm thế nào để tạo ra không chỉ cắt tóc thông thường của nó và tạo mới và không kém phần xinh đẹp. Rửa đầu để mái tóc của cô thẳng và bắt đầu làm, nếu bạn là stylist nổi tiếng quốc tế. Hãy suy nghĩ kiểu tóc cho Elsa!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa