trò chơi thủ môn online

trò chơi Beat The Keeper

thủ môn (Beat The Keeper):

cố gắng để có được bóng vào lưới, nhìn xung quanh mục tiêu tại cổng. Nhiệm vụ phức tạp bởi thực tế rằng bán kính của chuyến bay là luôn luôn chuyển động. Sử dụng chuột

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa