trò chơi Puzzle Khủng long online

trò chơi Puzzle Dinosaurs

Puzzle Khủng long (Puzzle Dinosaurs):

Bạn chạy một con khủng long khổng lồ, anh ta sẽ không dừng lại cho đến khi bạn không kết nối các bộ phận của bức tranh và ngăn chặn nó trong hình. Trượt mảnh với con chuột để kết nối với nhau. Thời gian là có hạn, và mức độ có thể được lựa chọn như mong muốn.