trò chơi Ai muốn trở thành triệu phú 2 online

trò chơi Who Wants to be a Millionaire 2

Ai muốn trở thành triệu phú 2 (Who Wants to be a Millionaire 2):

Hãy thông minh bạn chỉ định mệnh. Sau khi tất cả, cha mẹ và ông bà giáo sư, và dĩ nhiên, tất cả họ đều mơ ước của bạn nhìn thấy kết quả tương tự. Nó không quan trọng mà bạn không muốn nghiên cứu khoa học, bạn thực sự muốn trở thành một vận động viên, nhưng bạn phải ở trong trường học đầu tiên. Và điều này vẫn sẽ xác nhận kiến ​​thức của họ về bạn đi đến các trò chơi, giành chiến thắng một triệu, rất nhiều câu hỏi, vì vậy may mắn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa