trò chơi làm phiền online

trò chơi Vex

làm phiền (Vex ):

Giúp đỡ chút đàn ông nhỏ màu đen này đi một số lượng lớn các thử nghiệm đang chờ đợi anh ta trên đường trở về nhà. Bạn phải nhảy qua gai, liên lạc nhỏ mà có nghĩa là chết. Tìm thấy cơ hội để vượt qua chúng, leo lên và đi xuống dọc theo bức tường và các khối trong đường đi của nó.