trò chơi Jellydad anh hùng online

trò chơi Jellydad hero

Jellydad anh hùng (Jellydad hero):

Jelly được cả gia đình đi dã ngoại, nhưng trên đường đi xe của họ đột nhiên bị bắt không rõ tàu rất lớn. Khi đã vào trong, gia đình chia, bạn sẽ giúp nhân vật chính để tìm toàn bộ gia đình của mình và có được ra khỏi tù.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa