trò chơi Georganizm online

trò chơi Georganism

Georganizm (Georganism):

Với sự giúp đỡ của một cơ hội siêu để biến cơ thể của bạn làm việc theo cách của bạn càng nhiều càng tốt. Sử dụng chức năng nhân bản chính mình, nó sẽ giúp di chuyển những nơi khó khăn. Những cuộc phiêu lưu tuyệt vời của miếng độc đáo của thạch nhiều màu sắc, người đã đi đến cuộc hành trình dài của mình. Nhiệm vụ của bạn là giúp những cuties đi qua tất cả những khó khăn mà họ có thể gặp nhau trên con đường khó khăn. Ở mỗi cấp độ, mục tiêu chính của họ - là để có được để chuông. Nhưng với mỗi cấp độ nó đang trở nên ngày càng khó khăn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa