trò chơi Skull Hunter - Cấp Pack online

trò chơi Skullhunter - Level Pack

Skull Hunter - Cấp Pack (Skullhunter - Level Pack ):

Bạn nghĩ rằng bạn đã thoát khỏi bộ xương, và họ đến và đe dọa cuộc thảm sát, khai thác xương. Nỏ khổng lồ sẵn sàng để sử dụng, tính nó với mũi tên đặc biệt và độc ở các nơi của những con quái vật tắc nghẽn xương lớn nhất. Phá hủy nơi cư trú và kiếm được tiền để tiêu diệt kẻ thù, nó sẽ cải thiện các loại vũ khí mới và đạn dược.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa