trò chơi Hitz 2 online

trò chơi Hitz 2

Hitz 2 (Hitz 2):

Nó sẽ phá hủy niềm vui. Bạn không cần phải rỗng bức tường bóng gạch, thời gian này sẽ phải chịu sự tàn phá của các số liệu khảm. Đẩy lùi nền tảng bóng, di chuyển chuột và chậm chạp miếng con số. Bóng phải đánh từ gạch mosaic một vài lần để phá vỡ nó.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa