trò chơi Lửa và nước: Labyrinth-12 online

trò chơi Fire and water: Labyrinth-12

Lửa và nước: Labyrinth-12 (Fire and water: Labyrinth-12):

Giúp các cậu bé và cô gái trong trò chơi này để vượt qua mê cung. Anh hùng của chúng tôi không phải là đứa trẻ bình thường ,, như một cậu bé - ra lệnh cho yếu tố lửa, và cô gái có khả năng các yếu tố của nước. Điều khiển hỏa lực sử dụng các phím mũi tên, và nước sử dụng W, A, D.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa