trò chơi Fullmetal Alchemist đố online

trò chơi Fullmetal Alchemist quiz

Fullmetal Alchemist đố (Fullmetal Alchemist quiz):

Kiểm tra như thế nào bạn biết yêu thích truyện tranh nhân vật hoạt hình của bạn. Đặc biệt cho mục đích này và thiết kế thử nghiệm này. Ở mỗi giai đoạn trả lời chính xác câu hỏi của mình, lựa chọn từ nhiều lựa chọn, và chỉ có một bằng cách nhấp vào nó với con chuột. Nếu câu trả lời là sai, bạn ngay lập tức sẽ bắt đầu hồi phục các thử nghiệm để làm việc trên các lỗi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa