trò chơi Space Punk Racer online

trò chơi Space Punk Racer

Space Punk Racer (Space Punk Racer ):

Punk đã đến các tay đua không gian và bây giờ cưỡi một chiếc xe máy trên những sườn dốc trên không gian. Bạn có thể giúp anh ta nhận được xung quanh tất cả các đối thủ cạnh tranh và 8 mẫu đầu tiên thu thập được từ một hành tinh cho sự phân công của giáo viên chính trong những tay đua học. Để làm điều này, sử dụng các phím mũi tên và đi qua tất cả các bài hát, cả ở vùng núi và trong rừng, và trong thành phố.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa