trò chơi Chạy, Ninja, Run online

trò chơi Run Ninja Run

Chạy, Ninja, Run (Run Ninja Run):

Chúng tôi cung cấp cho bạn để thử mình trong một chút của một vai trò đặc biệt cho bạn. Trong một cái gì đó hoàn toàn mới và hiểu thế nào là mát mát mẻ và trong thời gian để trở thành một con người khác, để thay đổi loại hình hoạt động và học hỏi những điều mới mẻ. New bạn bè, tình cảm, cảm xúc và thử nghiệm. Nó giúp bạn phát triển hơn nữa. Đừng đứng yên. Đó là những gì chúng ta sẽ nói chuyện trong trò chơi mới của chúng tôi về các bậc thầy trong karate. Bạn sẽ được chơi vai, và công việc của bạn là để làm tất cả mọi thứ trong khả năng của bạn để giúp anh ta vượt qua tất cả các chướng ngại vật trên đường và perepony. Và họ sẽ không đủ. Điều này khác nhau hố và tường tuyệt, và lính đánh thuê đang cố gắng để đánh bại bạn. Tất cả những tiến bộ và những nỗ lực của bạn sẽ được đánh giá đầy đủ.