trò chơi Doodle Jump online

trò chơi Doodle Jump

Doodle Jump (Doodle Jump):

Hãy nhìn xem, tôi sẽ cho bạn thấy một trong những phát hiện của mình. Tôi hít một geezer màu xanh lá cây máy tính xách tay, nhưng với bài học tiếp theo tôi có nó nhặt và phục hồi. Bạn có thể tưởng tượng? Ông liên tục cố gắng nhảy ra khỏi máy tính xách tay. Hãy giúp anh ta doprygalsya đến cùng, nếu không ông sẽ không bình tĩnh. Chỉ cần điểm nó nhảy vào perekladinku mong muốn. Red - break.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa