trò chơi Tom & amp; Angela. Bất cắt tóc online

trò chơi Tom & Angela. Real haircut

Tom & amp; Angela. Bất cắt tóc (Tom & Angela. Real haircut):

Để trở thành không chỉ là cặp đẹp nhất của con mèo, mà còn để kiếm danh hiệu của các kiểu tóc độc đáo nhất Angela kéo Talking Tom thợ làm tóc. Mặc dù con mèo và được sử dụng để, khi họ vỗ nhẹ trên đầu, nhưng đối với các kiểu tóc lộng lẫy có thể không sẵn sàng, nên chú ý tới phản ứng của một con mèo hay một con mèo, và sau đó nhận được xuống để làm việc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa