trò chơi Legend of Zelda: Majora Mask đố của online

trò chơi Legend Of Zelda: Majora's Mask Quiz

Legend of Zelda: Majora Mask đố của (Legend Of Zelda: Majora's Mask Quiz):

Khi bạn thấy mình trên các cạnh của vũ trụ, không có thời gian để rút lui, bạn cần phải vượt qua ranh giới vô hình này nằm ngoài sự không chắc chắn đáng sợ của một chiều hướng hoàn toàn khác nhau. Nhưng đó là số phận của người khám phá ra những thế giới mà bạn đã chọn đã được một thời gian rất dài trước đây. Bạn phải mở một cánh cửa khác vào thế giới của Zelda, nhưng nó cần phải giải được câu đố của nó, mà không phải là dễ dàng!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa