trò chơi Sue Beauty online

trò chơi Sports Heads Football

Sue Beauty (Sports Heads Football):

Cố gắng điểm số đối thủ của bạn! Nhưng bạn cần phải ghi một quả phát bóng không phải là bạn đã có thể đã được sử dụng để, và đầu của bạn! Vâng, điều này một phần của cơ thể. Sử dụng mũi tên để kiểm soát. Hãy chuẩn bị cho khả năng rằng các đối thủ là một người rất có kinh nghiệm và tại một số điểm sẽ là nguy hiểm. Sau khi tất cả, khi đánh bóng, bạn có thể tinh chỉnh nó và bạn vryatli lời nói của mình. Triệt để phân tích các phương pháp và hành vi của bảo trợ của mình và sử dụng xảo quyệt của mình.