trò chơi Frantic tàu khu trục online

trò chơi Frantic Frigates

Frantic tàu khu trục (Frantic Frigates):

Kéo con tàu cướp biển trên biển, con tàu tự động bắn súng thần công tại các cá mập và tàu của đối phương.