trò chơi Bể đào tạo 3 online

trò chơi Training tank 3

Bể đào tạo 3 (Training tank 3):

Các nhà khoa học đã phát triển một xe tăng chiến đấu mới, và bạn cần phải kiểm tra xem nó ra kỹ năng bắn. Đối với mỗi bài kiểm tra, bạn sẽ được cung cấp một số lượng nhất định viên đạn, trong đó bạn sẽ phải bắn trúng mục tiêu mà trong khó khăn để đạt đến nơi. Thay đổi sức mạnh của bắn, chọn một góc tấn công mà sẽ hit như nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa